ഉൽപ്പന്ന കേന്ദ്രം

ലെഡ് ഹെഡ്‌ലാമ്പ് യുഎസ്ബി റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്വളരെ പ്രായോഗികമായ ഔട്ട്ഡോർ ലൈറ്റിംഗ് ഉപകരണമാണ്.അധികാരപ്പെടുത്തിയത് എമിനി റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ലെഡ് ഹെഡ്‌ലാമ്പ്, ഇതിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളും സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്.ഹൈക്കിംഗ്, ക്യാമ്പിംഗ്, പർവതാരോഹണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഔട്ട്‌ഡോർ ആക്‌റ്റിവിറ്റികൾ എന്തുമാകട്ടെ, റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഹെഡ്‌ലാമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.ഒന്നാമതായി,18650 ഹെഡ്‌ലാമ്പ്ഒരു റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഫംഗ്‌ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇനി ബാറ്ററികൾ വാങ്ങുകയും മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാണ്.ഇത് സമയവും പണവും ലാഭിക്കുക മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമാണ്.ഒരു ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഹെഡ്‌ലാമ്പിനെ ഒരു പവർ സ്രോതസ്സുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക.റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഹെഡ്‌ലാമ്പും കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസനീയമായ ലൈറ്റിംഗ് ടൂൾ നൽകുന്നു.രണ്ടാമതായി, റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഹെഡ്‌ലാമ്പിലെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ബാറ്ററി മോഡലാണ് 18650 ലിഥിയം ബാറ്ററി.ഉയർന്ന ശേഷിയും ഉയർന്ന പ്രകടനവും ഈ ബാറ്ററിയുടെ സവിശേഷതയാണ്, കൂടാതെ ഹെഡ്‌ലാമ്പിന് ശാശ്വതവും സുസ്ഥിരവുമായ തെളിച്ചം നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.പരമ്പരാഗത ബാറ്ററികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, 18650 ലിഥിയം ബാറ്ററി കൂടുതൽ നേരം നിലനിൽക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഔട്ട്ഡോർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബാറ്ററി ഇടയ്ക്കിടെ മാറ്റേണ്ടതില്ല, കൂടുതൽ മനസ്സമാധാനം.