ഉൽപ്പന്ന കേന്ദ്രം

മോഷൻ സെൻസർ ഹെഡ്‌ലാമ്പ്ചലനം കണ്ടെത്താനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രകാശ ഔട്ട്പുട്ട് ക്രമീകരിക്കാനും അവരെ അനുവദിക്കുന്നു.ഓട്ടം, ഹൈക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പിംഗ് പോലുള്ള ഹാൻഡ്‌സ് ഫ്രീ ലൈറ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഫീച്ചർ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്.ഇൻഡക്ഷൻ ഹെഡ്‌ലാമ്പ്ബീം സ്വമേധയാ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനോ ഹെഡ്‌ലാമ്പ് ഓണാക്കുകയോ ഓഫാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം സെൻസിംഗ് ഫംഗ്‌ഷൻ നിങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളുമായി സ്വയമേവ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു.യുടെ സെൻസിംഗ് ഫംഗ്ഷൻചലനം സജീവമാക്കിയ ഹെഡ്‌ലാമ്പ്സാധാരണയായി പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.കൈകൊണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ റിപ്പയർ ചെയ്യുകയോ പോലുള്ള കൃത്യമായ കൃത്യത ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെൻസർ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്.ഒരു വസ്തുവോ ഉപരിതലമോ ഒരു പ്രകാശ സ്രോതസ്സിനടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഹെഡ്‌ലാമ്പ് കണ്ടെത്തുകയും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത പ്രകാശം നൽകുന്നതിന് ബീം സ്വയമേവ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇത് സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുകയും കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.സെൻസിംഗ് ഫംഗ്‌ഷൻ ഹെഡ്‌ലാമ്പിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.ഹെഡ്‌ലാമ്പ് നിഷ്‌ക്രിയത്വം കണ്ടെത്തുമ്പോഴോ ദീർഘനേരം നിഷ്‌ക്രിയമായിരിക്കുമ്പോഴോ, അത് സ്വയമേവ ലൈറ്റ് ഔട്ട്‌പുട്ട് മങ്ങിക്കുകയും അതുവഴി ഊർജ്ജം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യും.ഈ ഫീച്ചർ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഒരു നീണ്ട സാഹസിക യാത്രയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് നിർണായകമായ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ.